התקנון שלנו

אנחנו שמחים לארח אתכם אצלנו בוילה המפנקת VILLA SIX

כדי שתהנו מחופשה מכל הלב,
כדי שתקבלו את הווילה במצב מעולה מאלו שהתארחו לפניכם ועל מנת שתשאירו את הוילה במצב מעולה לא פחות עבור מי שיבוא להתארח ממש אחריכם, הנה כמה הנחיות והוראות לגבי השימוש בוילה שנבקש ממכם לקרוא ולאשר.


תנאי אירוח והוראות שימוש בוילה:

 • הוילה מושכרת בשכירות חופשית לתקופת זמן מוקצבת.
 • חל איסור לערוך מסיבות בוילה ו/או בגינה ובשטח הבריכה.
 • השכונה מהווה שכונה יוקרתית ושקטה ולכן אין לשמוע מוזיקה שאינה בווליום הולם. יש להקפיד על מוזיקה שאינה מהווה מטרד לשכנים.
 • ניתן לעשות מנגל רק באזור המיועד לכך במטבח החוץ בגינה
 • אין להזמין ו/או לאפשר לאנשים נוספים מעבר לנקוב בהזמנה לשהות/ללון/להשתמש בוילה.
 • חל איסור מוחלט  להכניס בעלי חיים לשטח הוילה.
 • אין להוציא ציוד מהווילה לרבות מגבות, המיועדות לשימוש בשטח הוילה בלבד.
 • יש לנהוג בהגינות כלפי השכנים, לפעול באופן שלא מהווה מטרד כלשהו,  ולשמור על השקט בין השעות 14:00-16:00 ולאחר השעה 23:00.
 • קנס בעקבות רעש - תשלום הקנס יוטל על האורח. בנוסף, הלקוח ייטול כל אחריות במישרין או בעקיפין על נזק שיגרם לחברה כתוצאה מרעש.
 • יש להקפיד על שעות כניסה ועזיבה - שעת צ'ק אין 15:00 ושעת צ'ק אאוט בשעה 11:00. 
 • אנא שמרו על הוילה על כל שטחה ומתקניה  ועל ניקיונם.  אין לגרום בהם נזק ו/או פגם כלשהו במזיד ו/או שלא במזיד.
 • חל איסור מוחלט לעשן בתוך הווילה, העישון מותר אך ורק במקומות המיועדים לכך (בגינה ובאזור הבריכה). 
 • אין לזרוק בדלי סיגריות/לכלוך/פסולת וכד', בגינה או מחלונות וממרפסות הוילה.
 • במהלך שהותו, הלקוח אחראי בלעדי לשימוש בוילה, על כל שטחה ומתקניה, והלקוח יישא בעצמו בכל האחריות הנובעת כתוצאה מהשימוש בהם.
 • אין לנתק כבלי חשמל וחיבורים נוספים מהטלוויזיות בוילה. בנוסף, לא ניתן לקחת שלטי מזגנים, טלוויזיות, מאוורים וכל שלט אחר הנמצא בוילה
 • במידה ואחד השלטים לא נמצא לאחר עזיבת הלקוח, ייתכנו ויחולו חיובים נוספים.
 • אין להביא ציוד נלווה או להפעיל מערכת שמע והגברה או לעשות רעש בוילה או בגינה בכל שעות היממה. 
 • כל אורח נוסף אשר יתארח (מעבר למפורט בהסכם) יהיה בתיאום מול החברה ובתוספת תשלום.
 • בכל חדר זוגי ניתנות שתי מגבות למשך השהות. ככל שהינכם מעוניינים במגבות נוספות או בשרותי ניקיון במהלך השהות ייגבה תשלום נוסף.


הוראות שימוש בבריכה ובשטחה ובג'קוזי:

 • הבריכה ללא השגחת מציל.
 • השימוש בבריכה הינו על אחריות המשתמש בלבד.
 • הכניסה לילדים אסורה, אלא בליווי והשגחה של מבוגר אחראי.
 • אסור לקפוץ לבריכה.
 • אסור לדחוף אנשים לבריכה.
 • אסור לרוץ בשטח הבריכה, הדבר מהווה סכנת החלקה.
 • אסור לצרוך משקאות אלכוהוליים במהלך השהות בבריכה ו/או טרם השהות בה.
 • אסור לקיים מסיבות בשטח הבריכה.
 • אין לגעת במערכות הבריכה ובמערכת החימום, כל תקלה שתיווצר במערכות הבריכה תגרור חיוב מלא לצורך תיקונה.
 • בתקופת החורף נדרש לפתוח את כיסוי הבריכה מספר דקות לפני השחייה ובתום השחייה לכסות אותה בחזרה .
 • אסור למלא את הבריכה מעבר לגובה המים שהיה ביום הגעתכם.
 • הנגיעה בציוד הנמצא בחדר המכונות אסורה בהחלט.
 • אין להוציא כוסות זכוכית מכל סוג שהוא לשטח הגינה והבריכה.
 • השוכר מצהיר שיש לו הבנה ברורה וצלולה של כל הסכנות ו/או הסיכויים ו/או וכל תוצאותיהם הן בחייו והן בבריאותו של כל משתמש ,האמורות להיגרם ע"י שימוש בבריכה. השוכר מתחייב לקיים ולשמור על כל האזהרות המבוקשות על מנת להימנע מכל נזק ו/או סכנה ו/או ‏סיכויים לפגיעה ו/או טביעה ו/או החלקה הנובעים מכל שימוש בבריכה.
 • השוכר מצהיר ומתחייב שיהיה האחראי הבלעדי והייחודי מכל נזק ו/או תנועה ו/או טביעה ו/או החלקה מכל תוצאות הנובעת בישירות או בעקיפין ,בכוונה או שלא בכוונה ,משימוש בבריכה במשך כל תקופת השכירות .
  למען הסר כל ספק ,מובהר בין הצדדים כי המשכיר לא יהיה אחראי ו/או חייב ולא יישא בכל תשלומים ,אחריות וחיובים אחרים הן בתביעה מסוג  אזרחי והן בתביעה מסוג פלילי עבור כל תנועה ו/או טביעה ו/או החלקה  עבור כל תוצאות הנובעת בישירות או בעקיפין ,בכוונה או שלא בכוונה ,משימוש בבריכה במשך תקופת השכירות.
 • מובהר בין הצדדים כי חל איסור גמור לכל שימוש בבריכה ע"י ילד מתחת לגיל 12 ‏ אלא אם אחד מהוריו נמצא לידו לפיקוח.


הוראות שימוש בחדר הכושר:

 • אסור להכניס אוכל לאזור חדר הכושר.
 • בסיום האימון נדרש להחזיר את כל המשקולות למקומם, לכבות את האור, המכשירים והמזגנים ולוודא שהדלתות סגורות.
 • חל אסור מוחלט להתפרע או להשחית את הציוד בחדר הכושר.
 • חל איסור להתאמן לילדים מתחת לגיל 14 בחדר הכושר.
 • נא לשמור את חדר הכושר נקי ומסודר בדיוק כפי שקיבלתם אותו.
 • השוכר מצהיר שיש לו הבנה ברורה וצלולה של כל הסכנות ו/או הסיכויים ו/או וכל תוצאותיהם הן בחייו והן בבריאותו של כל משתמש ,האמורות להיגרם ע"י שימוש בחדר הכושר. השוכר מתחייב לקיים ולשמור על כל האזהרות המבוקשות על מנת להימנע מכל נזק ו/או סכנה ו/או ‏סיכויים לפגיעה הנובעים מכל שימוש בחדר הכושר.
 • השוכר מצהיר ומתחייב שיהיה האחראי הבלעדי והייחודי מכל נזק ו/או תנועה, מכל תוצאות הנובעת ישירות או עקיפות ,בכוונה או שלא בכוונה ,משימוש בחדר הכושר במשך כל תקופת השכירות .
  למען הסר כל ספק ,מובהר בין הצדדים כי המשכיר לא יהיה אחראי ו/או חייב ולא יישא בכל תשלומים ,אחריות וחיובים אחרים הן בתביעה מסוג  אזרחי והן בתביעה מסוג פלילי עבור כל תנועה ו/או נזק בגוף עבור כל תוצאות הנובעת בישירות או בעקיפין ,בכוונה או שלא בכוונה ,משימוש בחדר הכושר במשך תקופת השכירות.
 • מובהר בין הצדדים כי חל איסור גמור לכל שימוש בחדר הכושר ע"י ילד מתחת לגיל 16 ‏.

 

לתשומת לב הלקוח:

 • הפרה של מי ההוראות הנ"ל, כולן או חלקן הינה באחריות הלקוח בלבד והלקוח יישא בעצמו בכל האחריות הנובעת כתוצאה מהפרתן. הלקוח מאשר כי במקרה של נזק כלשהו, יחויב כרטיס האשראי שבבעלותו במלוא עלות הנזק, וזאת מבלי לפגוע בזכותה של החברה לקבלת כל סעד המגיע לה לפי כל דין
 • החברה תיקח כרטיס אשראי לביטחון או פיקדון במזומן, טרם מועד השהות ע״מ להבטיח תשלום במקרה של נזק/פגיעה ברכוש.
 • הלקוח מתחייב שלא לגרום לנזק כלשהו בוילה,  על כל שטחה ומתקניה ומתחייב כי כל נזק כאמור שיגרם בהם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הלקוח ו/או מי מטעמו, לרבות כל צד ג׳ שישהה בהם מטעם הלקוח, יהא באחריותו בלבד, והוא יישא בכל ההוצאות והתוצאות הנובעות מכך.
 • הלקוח ישפה את החברה בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או הוצאה שידרשו ממנה, ואשר ינבעו כתוצאה מכל שימוש שהוא של הלקוח בוילה, על כלל שטחה ומתקניה, ו/או נזק ו/או מעשה ו/או מחדל מצד הלקוח וכל אדם מטעמו, שיגרמו להם במהלך שהותו.
 •  החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או מיוחד שיגרם ללקוח ו/או כל אדם מטעמו אשר נגרם במהלך השהות בוילה
 • החברה אינה אחראית על כל אובדן, גניבה או כל נזק לרכושו האישי של הלקוח.
 • הלקוח מתחייב להחזיר בתום שהייתו בנכס את כל ציוד הטקסטיל (מצעים/מגבות) במצב תקין. ציוד חסר ו/או פגום עלול לגרור לחיוב נוסף השווה ערך לעלות הנזק )מגבת מכל סוג שהוא 30 ש"ח ליחידה, סדין/ציפה 100  ש"ח ליחידה).
 • הלקוח מתחייב לפנות את הוילה מציוד ומאורחים בשעת היציאה הנקובה (אלא אם סוכם אחרת). איחור בשעת היציאה עלול לגרור חיוב מידי של 20%  מסך העלות הכוללת של ההזמנה.
 • הלקוח מצהיר שהובא לידיעתו כי בכל מקרה של הפרה של איזו מההוראות הנ"ל יחויב הלקוח לעזוב את הוילה לאלתר, ויובהר כי הלקוח יחויב במלוא החיוב הכספי, ולא יהיה על החזר כספי חלקי ו/או מלא מצד החברה.
 • כל הפרה של אחד התנאים תגרום לעזיבה מידית ללא החזר כספי.
 • יש להחזיר את הוילה בתום האירוח כפי שנמסרה.
 • סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לסכסוכים שיתגלו בין הצדדים בקשר עם הסכם זה מוקנית בזה לבית המשפט המוסמך באילת בלבד. על הסכם זה יחול הדין הישראלי בלבד.

יצירת קשר וביצוע הזמנה

2024 © כל הזכויות שמורות ל - לVillaSix

|

Created by NG Studio & HTMLine

אנחנו שמחים לארח אתכם אצלנו בוילה המפנקת VILLA SIX

כדי שתהנו מחופשה מכל הלב,
כדי שתקבלו את הווילה במצב מעולה מאלו שהתארחו לפניכם ועל מנת שתשאירו את הוילה במצב מעולה לא פחות עבור מי שיבוא להתארח ממש אחריכם, הנה כמה הנחיות והוראות לגבי השימוש בוילה שנבקש ממכם לקרוא ולאשר.


תנאי אירוח והוראות שימוש בוילה:

 • הוילה מושכרת בשכירות חופשית לתקופת זמן מוקצבת.
 • חל איסור לערוך מסיבות בוילה ו/או בגינה ובשטח הבריכה.
 • השכונה מהווה שכונה יוקרתית ושקטה ולכן אין לשמוע מוזיקה שאינה בווליום הולם. יש להקפיד על מוזיקה שאינה מהווה מטרד לשכנים.
 • ניתן לעשות מנגל רק באזור המיועד לכך במטבח החוץ בגינה
 • אין להזמין ו/או לאפשר לאנשים נוספים מעבר לנקוב בהזמנה לשהות/ללון/להשתמש בוילה.
 • חל איסור מוחלט  להכניס בעלי חיים לשטח הוילה.
 • אין להוציא ציוד מהווילה לרבות מגבות, המיועדות לשימוש בשטח הוילה בלבד.
 • יש לנהוג בהגינות כלפי השכנים, לפעול באופן שלא מהווה מטרד כלשהו,  ולשמור על השקט בין השעות 14:00-16:00 ולאחר השעה 23:00.
 • קנס בעקבות רעש - תשלום הקנס יוטל על האורח. בנוסף, הלקוח ייטול כל אחריות במישרין או בעקיפין על נזק שיגרם לחברה כתוצאה מרעש.
 • יש להקפיד על שעות כניסה ועזיבה - שעת צ'ק אין 15:00 ושעת צ'ק אאוט בשעה 11:00. 
 • אנא שמרו על הוילה על כל שטחה ומתקניה  ועל ניקיונם.  אין לגרום בהם נזק ו/או פגם כלשהו במזיד ו/או שלא במזיד.
 • חל איסור מוחלט לעשן בתוך הווילה, העישון מותר אך ורק במקומות המיועדים לכך (בגינה ובאזור הבריכה). 
 • אין לזרוק בדלי סיגריות/לכלוך/פסולת וכד', בגינה או מחלונות וממרפסות הוילה.
 • במהלך שהותו, הלקוח אחראי בלעדי לשימוש בוילה, על כל שטחה ומתקניה, והלקוח יישא בעצמו בכל האחריות הנובעת כתוצאה מהשימוש בהם.
 • אין לנתק כבלי חשמל וחיבורים נוספים מהטלוויזיות בוילה. בנוסף, לא ניתן לקחת שלטי מזגנים, טלוויזיות, מאוורים וכל שלט אחר הנמצא בוילה
 • במידה ואחד השלטים לא נמצא לאחר עזיבת הלקוח, ייתכנו ויחולו חיובים נוספים.
 • אין להביא ציוד נלווה או להפעיל מערכת שמע והגברה או לעשות רעש בוילה או בגינה בכל שעות היממה. 
 • כל אורח נוסף אשר יתארח (מעבר למפורט בהסכם) יהיה בתיאום מול החברה ובתוספת תשלום.
 • בכל חדר זוגי ניתנות שתי מגבות למשך השהות. ככל שהינכם מעוניינים במגבות נוספות או בשרותי ניקיון במהלך השהות ייגבה תשלום נוסף.


הוראות שימוש בבריכה ובשטחה ובג'קוזי:

 • הבריכה ללא השגחת מציל.
 • השימוש בבריכה הינו על אחריות המשתמש בלבד.
 • הכניסה לילדים אסורה, אלא בליווי והשגחה של מבוגר אחראי.
 • אסור לקפוץ לבריכה.
 • אסור לדחוף אנשים לבריכה.
 • אסור לרוץ בשטח הבריכה, הדבר מהווה סכנת החלקה.
 • אסור לצרוך משקאות אלכוהוליים במהלך השהות בבריכה ו/או טרם השהות בה.
 • אסור לקיים מסיבות בשטח הבריכה.
 • אין לגעת במערכות הבריכה ובמערכת החימום, כל תקלה שתיווצר במערכות הבריכה תגרור חיוב מלא לצורך תיקונה.
 • בתקופת החורף נדרש לפתוח את כיסוי הבריכה מספר דקות לפני השחייה ובתום השחייה לכסות אותה בחזרה .
 • אסור למלא את הבריכה מעבר לגובה המים שהיה ביום הגעתכם.
 • הנגיעה בציוד הנמצא בחדר המכונות אסורה בהחלט.
 • אין להוציא כוסות זכוכית מכל סוג שהוא לשטח הגינה והבריכה.
 • השוכר מצהיר שיש לו הבנה ברורה וצלולה של כל הסכנות ו/או הסיכויים ו/או וכל תוצאותיהם הן בחייו והן בבריאותו של כל משתמש ,האמורות להיגרם ע"י שימוש בבריכה. השוכר מתחייב לקיים ולשמור על כל האזהרות המבוקשות על מנת להימנע מכל נזק ו/או סכנה ו/או ‏סיכויים לפגיעה ו/או טביעה ו/או החלקה הנובעים מכל שימוש בבריכה.
 • השוכר מצהיר ומתחייב שיהיה האחראי הבלעדי והייחודי מכל נזק ו/או תנועה ו/או טביעה ו/או החלקה מכל תוצאות הנובעת בישירות או בעקיפין ,בכוונה או שלא בכוונה ,משימוש בבריכה במשך כל תקופת השכירות .
  למען הסר כל ספק ,מובהר בין הצדדים כי המשכיר לא יהיה אחראי ו/או חייב ולא יישא בכל תשלומים ,אחריות וחיובים אחרים הן בתביעה מסוג  אזרחי והן בתביעה מסוג פלילי עבור כל תנועה ו/או טביעה ו/או החלקה  עבור כל תוצאות הנובעת בישירות או בעקיפין ,בכוונה או שלא בכוונה ,משימוש בבריכה במשך תקופת השכירות.
 • מובהר בין הצדדים כי חל איסור גמור לכל שימוש בבריכה ע"י ילד מתחת לגיל 12 ‏ אלא אם אחד מהוריו נמצא לידו לפיקוח.


הוראות שימוש בחדר הכושר:

 • אסור להכניס אוכל לאזור חדר הכושר.
 • בסיום האימון נדרש להחזיר את כל המשקולות למקומם, לכבות את האור, המכשירים והמזגנים ולוודא שהדלתות סגורות.
 • חל אסור מוחלט להתפרע או להשחית את הציוד בחדר הכושר.
 • חל איסור להתאמן לילדים מתחת לגיל 14 בחדר הכושר.
 • נא לשמור את חדר הכושר נקי ומסודר בדיוק כפי שקיבלתם אותו.
 • השוכר מצהיר שיש לו הבנה ברורה וצלולה של כל הסכנות ו/או הסיכויים ו/או וכל תוצאותיהם הן בחייו והן בבריאותו של כל משתמש ,האמורות להיגרם ע"י שימוש בחדר הכושר. השוכר מתחייב לקיים ולשמור על כל האזהרות המבוקשות על מנת להימנע מכל נזק ו/או סכנה ו/או ‏סיכויים לפגיעה הנובעים מכל שימוש בחדר הכושר.
 • השוכר מצהיר ומתחייב שיהיה האחראי הבלעדי והייחודי מכל נזק ו/או תנועה, מכל תוצאות הנובעת ישירות או עקיפות ,בכוונה או שלא בכוונה ,משימוש בחדר הכושר במשך כל תקופת השכירות .
  למען הסר כל ספק ,מובהר בין הצדדים כי המשכיר לא יהיה אחראי ו/או חייב ולא יישא בכל תשלומים ,אחריות וחיובים אחרים הן בתביעה מסוג  אזרחי והן בתביעה מסוג פלילי עבור כל תנועה ו/או נזק בגוף עבור כל תוצאות הנובעת בישירות או בעקיפין ,בכוונה או שלא בכוונה ,משימוש בחדר הכושר במשך תקופת השכירות.
 • מובהר בין הצדדים כי חל איסור גמור לכל שימוש בחדר הכושר ע"י ילד מתחת לגיל 16 ‏.


לתשומת לב הלקוח:

 • הפרה של מי ההוראות הנ"ל, כולן או חלקן הינה באחריות הלקוח בלבד והלקוח יישא בעצמו בכל האחריות הנובעת כתוצאה מהפרתן. הלקוח מאשר כי במקרה של נזק כלשהו, יחויב כרטיס האשראי שבבעלותו במלוא עלות הנזק, וזאת מבלי לפגוע בזכותה של החברה לקבלת כל סעד המגיע לה לפי כל דין
 • החברה תיקח כרטיס אשראי לביטחון או פיקדון במזומן, טרם מועד השהות ע״מ להבטיח תשלום במקרה של נזק/פגיעה ברכוש.
 • הלקוח מתחייב שלא לגרום לנזק כלשהו בוילה,  על כל שטחה ומתקניה ומתחייב כי כל נזק כאמור שיגרם בהם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הלקוח ו/או מי מטעמו, לרבות כל צד ג׳ שישהה בהם מטעם הלקוח, יהא באחריותו בלבד, והוא יישא בכל ההוצאות והתוצאות הנובעות מכך.
 • הלקוח ישפה את החברה בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או הוצאה שידרשו ממנה, ואשר ינבעו כתוצאה מכל שימוש שהוא של הלקוח בוילה, על כלל שטחה ומתקניה, ו/או נזק ו/או מעשה ו/או מחדל מצד הלקוח וכל אדם מטעמו, שיגרמו להם במהלך שהותו.
 •  החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או מיוחד שיגרם ללקוח ו/או כל אדם מטעמו אשר נגרם במהלך השהות בוילה
 • החברה אינה אחראית על כל אובדן, גניבה או כל נזק לרכושו האישי של הלקוח.
 • הלקוח מתחייב להחזיר בתום שהייתו בנכס את כל ציוד הטקסטיל (מצעים/מגבות) במצב תקין. ציוד חסר ו/או פגום עלול לגרור לחיוב נוסף השווה ערך לעלות הנזק )מגבת מכל סוג שהוא 30 ש"ח ליחידה, סדין/ציפה 100  ש"ח ליחידה).
 • הלקוח מתחייב לפנות את הוילה מציוד ומאורחים בשעת היציאה הנקובה (אלא אם סוכם אחרת). איחור בשעת היציאה עלול לגרור חיוב מידי של 20%  מסך העלות הכוללת של ההזמנה.
 • הלקוח מצהיר שהובא לידיעתו כי בכל מקרה של הפרה של איזו מההוראות הנ"ל יחויב הלקוח לעזוב את הוילה לאלתר, ויובהר כי הלקוח יחויב במלוא החיוב הכספי, ולא יהיה על החזר כספי חלקי ו/או מלא מצד החברה.
 • כל הפרה של אחד התנאים תגרום לעזיבה מידית ללא החזר כספי.
 • יש להחזיר את הוילה בתום האירוח כפי שנמסרה.
 • סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לסכסוכים שיתגלו בין הצדדים בקשר עם הסכם זה מוקנית בזה לבית המשפט המוסמך באילת בלבד. על הסכם זה יחול הדין הישראלי בלבד.

לקוחות יקרים!

אנו בתפוסה מלאה בפסח ובחול המועד.
למהירי החלטה - מחירים מיוחדים להזמנות באמצע השבוע.